Alapítvány

Alapadatok:

Motorosok a Gyermekekért Alapítvány
E-mail: alapitvany@punishershungary.hu
Nyilvántartási szám: 01-01-0012723
Adószám: 19103747-1-42
Számlaszám: OTP Bank 11714006-25976009


A Motorosok a Gyermekekért Alapítvány cél szerinti besorolása: egyéb (MNS egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)

Az alapítvány céljai:

1. Érdekvédelmi, jogvédő tevékenység: Állampolgári jogok, családon belüli erőszak áldozatainak, bántalmazott gyermekeknek a védelme, segítése, támogatása, minden törvényes eszköz felhasználásával.

2. Pénzbeli és természetbeni adományok gyűjtése és szétosztása a rászorultaknak, adományok célba juttatása.

3. Szociális tevékenység: Rászorultak, hátrányos helyzetű családok, egészség károsultak, beteg gyermekek kezelésének, egészségügyi eszközigényének támogatása.

4. Oktatási tevékenység: gyermek és felnőttoktatás, ismeretterjesztés, Iskolákban és óvodákban bűnmegelőzési és balesetvédelmi oktatás, biztonságos közlekedésre nevelés.

5. Közlekedés-biztonsági, közbiztonság védelmi, bűnmegelőzési tevékenység, rendezvények szervezése, biztosítása.

6. Nemzetközi tevékenység: Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködés támogatása, megszervezése, lebonyolítása.

7. Az alapítvány céljával összefüggésbe hozható konferenciák, népszerűsítő rendezvények, jótékonysági programok, koncertek, motoros események megszervezése, lebonyolítása.

8. Motoros szervezetek/közösségek népszerűsítése, tevékenységük támogatása az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

9. Az alapítvány céljainak megvalósításában segédkező szakemberek képzésének, továbbképzésének, valamint nemzetközi tapasztalatok szerzésének elősegítése, támogatása.

10. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el. Az alapítvány országos képviselőjelölteket nem állít, és nem ajánl.

Kőszegi István – az alapítvány elnöke